Industrigasser

 
     
 
   

Under produksjon og distribusjon av industrigasser, kan temperaturen synke så lavt som -196 ° C. Få materialer tåler slike temperaturer. SAMSON mestrer kombinasjonen av ulike materialer, temperatur-overganger, trykklasser og spesielle strømningsforhold. SAMSON har spesialisert kunnskap og videreutvikler stadig kompetansen i nært samarbeid med gassprodusenter.

I SAMSON´s ventiler for luftseparasjons-fabrikker, blir bonnet laget av materialer med lav varmeledningsevne for å minimere varmeveksling. En forsegling holder kryogenisk medium inne i ventilhuset. Takket være denne ordningen, kan ventilene også installeres horisontalt. I tillegg har SAMSON det rette utstyret for PSA (Pressure Swing adsorpsjon).

I trykksatte gasstanker, vil SAMSON´s overtrykks-ventiler og trykkoppbyggings- regulatorer sikre stabilt trykk mens gassen tappes.