Gruve og metall

 
     
 
   

Gruvedrift står for en stor del av råvarene som trengs til moderne teknologi. SAMSON leverer selvregulerende og styrte ventiler som kreves i gruvedrift for ventilasjon, kjøling og drenering. SAMSON´s reguleringsventiler spiller også en viktig rolle i utvinning av metaller.

I tillegg til mekanisk separasjon, blir metall utvunnet ved hjelp av kjemikalier. For å gjøre dette, blir grunnmalm gjerne blandet med svært aggressive og korrosive væsker. Dette krever utstyr som fungerer pålitelig selv under de mest ugunstige forhold med minst mulig vedlikehold.

SAMSON´s produkter er tilpasset disse omgivelsene, med høy slitasje og mye vibrasjon. I tillegg må ventilene også oppfylle relevante kontrolloppgaver for å utvinne og behandle vann som benyttes. Innovativt tilbehør, slik som våre smarte SAMSON posistionere sikker stabil og god utveksling av prosess-data.