Måling, kontroll og automatiseringsystemer

 
     
 
   

Mange oppgaver som tidligere ble utført på stedet, kan nå utføres på skjermen i kontrollrommet. Komplekse operasjoner og prosesser som krever raske reaksjoner, dermed oppnår man maksimal sikkerhet. I dagens hektisk miljø er brukervennlig utstyr, kompakte arbeidsstasjoner og standardiserte kommunikasjonssystemer uunnværlig. SAMSON svar på disse utfordringene er: "TROVIS". Ved hjelp av TROVIS utstyr kan nye ideer realiseres innen automatisering av fabrikker og bygninger. Enkle og kompakte kontrollenheter, modulbaserte systemer samt standardiserte komunikasjonssystemer, sikkrer og forenkler prosessen.

TROVIS og systemer som SAMSON produserer blir mye brukt i et bredt spekter av bransjer, for eksempel mat og drikke, farmasøytisk, avfallshåndtering og andre automasjons-og kontrollsystemer. For HVAC-bransjen er økonomi og energisparing essensielt.

Alle automatiserte oppgaver i byggeindustrien og store varmeanlegg kan løses effektivt med det brukervennlige TROVIS utstyret.

SAMSON er asvarlig for komplette automasjonssystemer, individuelle prosjekter og totale installasjoner.
 

 
     
 
 
Se vår produktdokumentasjon  red arrow